headerbeeld

Meest bezocht

Missie

Senzora wil een belangrijke totaal leverancier zijn van private label detergents (textielwasmiddelen- en vaatwasmiddelen) en aan de retail en I&I markt in Europa. In bovenstaande markten streeft Senzora vanuit een zelfstandige positie een rendabele groei na.

Visie
Senzora wil een hoog gekwalificeerde private label producent en/of leverancier zijn. Bij voorkeur vanuit een voorkeursleveranciers (preferred supplier) positie. Onze krachten zijn onze medewerkers, betrouwbaarheid in logistiek, productontwikkeling, vernieuwing en onze creativiteit in het vinden van oplossingen uitgaande van de juiste prijs/ waarde verhouding.

Kernwaarden
Als familiebedrijf werken met gevoel en betrokkenheid om een eerlijk, innovatief product te leveren waarbij de wensen van de klanten voorop staan. Hierbij staan professionaliteit, respectvol en integer handelen centraal.

Onze medewerkers
Senzora is klantgericht georganiseerd, flexibel en efficiënt met een platte organisatie, die een zo groot mogelijk mate van delegatie stimuleert. Binnen Senzora werken we op basis van respect, waardering voor en vertrouwen in elkaar. We communiceren op een open, directe, eerlijke en zakelijke manier en gebruiken de mogelijkheden en middelen van de onderneming op een creatieve, vernieuwende manier. We stimuleren opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers.

Duurzaamheid
In ons totale handelen streven we naar duurzaam ondernemen waarbij kwaliteit, mensenrechten, milieu, dierenwelzijn, gezondheid en duurzame relaties centraal staan.

Constante kwaliteit
Op basis van de kennis, ervaring en het maatschappelijk inzicht van onze medewerkers, werken we aan betrouwbare en duurzame relaties, waarbij we constante kwaliteit garanderen en leveren wat is afgesproken.

Efficiëntie
Wij zijn partner in het realiseren van private labels. Internationale oriëntatie op producten en markten is van groot belang, waarbij korte communicatielijnen, efficiëntie en flexibiliteit in productie en logistiek belangrijke speerpunten zijn. Doordat we kostenefficiënt handelen kunnen we scherpe prijzen hanteren waarbij we streven naar costleadership.